sợi cellulose acetate

  • Biến mẩu đầu lọc thuốc lá thành pin điện thoại Biến mẩu đầu lọc thuốc lá thành pin điện thoại
    Các nhà khoa học Hàn Quốc mới cho biết, họ đã tìm ra cách biến những mẩu đầu lọc thuốc lá thành một loạt vật liệu có khả năng lưu trữ năng lượng được sử dụng cho tất cả các thiết bị từ điện thoại di động đến xe điện.