tàn tích của vụ nổ trong vũ trụ

  • Sao xác sống Sao xác sống
    Những vụ nổ kinh thiên động địa trong vũ trụ có thể không phải lúc nào cũng hủy diệt hoàn toàn các ngôi sao, mà thay vào đó không ít trường hợp sẽ để lại tàn tích gọi là sao “xác sống”.