tàu vận tải dragon

  • SpaceX công bố nguyên nhân khiến tên lửa Falcon 9 phát nổ SpaceX công bố nguyên nhân khiến tên lửa Falcon 9 phát nổ
    Ngày 28/6 vừa qua, SpaceX đã phóng tên lửa Falcon 9 trong nỗ lực thử nghiệm hạ cánh lần thứ 3 của mình. Tuy nhiên không may mắn lần thử nghiệm này còn thất bại hơn cả 2 lần trước đó, khi tên lửa Falcon 9 nổ tung ngay sau khi phóng lên được vài phút. Chính xác là sau 2 phút 19 giây, tên lửa Falcon 9 đã phát nổ. SpaceX đã thực hiện 18 lần phóng thử nghiệm tên lửa này, và đây là lần duy nhất tên lửa phát nổ.