tác phẩm nghệ thuật cổ đại

  • Phát hiện tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của người tiền sử Phát hiện tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của người tiền sử
    Theo tạp chí Nature số ra ngày 4/12, một nhà khoa học Australia đã có phát hiện được cho là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên do tổ tiên loài người sáng tạo.
  • Tượng người Nam Mỹ Tượng người Nam Mỹ
    Trước khi Colombo đặt chân lên châu Mỹ, nơi này vốn là lãnh địa của ngời Indian. Điều làm cho người ta khó lý giải là: Trong tác phẩm nghệ thuật cổ đại được phát hiện ở Mexico và một vài nơi ở Nam Mỹ đã xuất hiện tượng đầu người của các dân tộc làm bằng đá hoặc gốm.