tảng băng 2000 tuổi

  • Australia sẽ thăm dò tảng băng 2.000 năm tuổi Australia sẽ thăm dò tảng băng 2.000 năm tuổi
    Australia đã công bố dự án thăm dò một tảng băng có niên đại 2.000 ở Nam Cực trong một nỗ lực nhằm giải đáp câu hỏi về lượng băng đã tan ra trên Trái đất và hiện còn lại bao nhiêu.