tốc độ giao thông

  • Anh 'bắn tốc độ' từ vũ trụ Anh 'bắn tốc độ' từ vũ trụ
    Một loại camera có khả năng kết nối với vệ tinh nhân tạo để đo tốc độ phương tiện giao thông ở khoảng cách cực xa đang được thử nghiệm tại Anh.