thương tổn

  • Con người không chết vì tuổi già Con người không chết vì tuổi già
    Là con người, đến lúc nào đó, ai cũng phải rời bỏ cuộc sống hiện tại để “sang thế giới bên kia”, bằng nhiều cách. Tuy nhiên, không ai chết vì tuổi già, các nhà khoa học khẳng định.
  • Tìm ra phương pháp mới điều trị tổn thương não Tìm ra phương pháp mới điều trị tổn thương não
    Ngày 26/11, các nhà nghiên cứu Israel đã tìm ra phương pháp mang tính cách mạng trong điều trị tổn thương não bằng cách sử dụng ôxy cao áp để giúp tăng mạnh khả năng nhận thức của bệnh nhân.