thần thoại scotland

  • "Tìm thấy thành phố huyền thoại Atlantis" "Tìm thấy thành phố huyền thoại Atlantis"
    Một nhóm các nhà nghiên cứu do Mỹ đứng đầu có thể cuối cùng đã xác định được vị trí thành phố đã mất Atlantis - thành phố huyền thoại được tin là bị chôn vùi bởi một trận sóng thần hàng nghìn năm trước ở niềm nam Tây Ban Nha.
  • Người cá xuất hiện tại Israel Người cá xuất hiện tại Israel
    Người dân địa phương và khách du lịch tại thị trấn Kiryat Yam, Israel đang kéo ra bờ biển với hy vọng tận mắt chứng kiến một sinh vật mà hầu hết mọi người đều tin rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.