thay đổi mực nước biển

  • NASA: Chúng ta đang trải qua đỉnh điểm của El Nino NASA: Chúng ta đang trải qua đỉnh điểm của El Nino
    Đài quan sát Trái Đất của NASA vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý về hiện tượng El Niño. Thời điểm hiện tại được khẳng định đã đạt tới cao trào của hiện tượng nhiệt độ bất thường ngoài Thái Bình Dương.