thiệt mạng

  • '15 phút trong địa ngục' ở tâm lốc xoáy '15 phút trong địa ngục' ở tâm lốc xoáy
    Rod Pace, viên quản đốc dịch vụ cấp cứu bằng trực thăng của bệnh viện ở thành phố Joplin, bang Misssouri, vừa xong công việc vào tối chủ nhật. Ông đang định ở lại độ 15 phút nữa để chờ thời tiết xấu qua đi rồi mới về nhà.