thuốc ngừa thai

  • Thuốc ngừa thai và ảnh hưởng của nó tới trí nhớ phụ nữ Thuốc ngừa thai và ảnh hưởng của nó tới trí nhớ phụ nữ
    Shawn Nielsen, nghiên cứu sinh về sinh học thần kinh và hành vi tại Đại học California, Irvine, Hoa Kỳ đã tiến hành một nghiên cứu với sự tham gia của 66 sinh viên nữ, phân nửa số nữ sinh viên này được cho uống thuốc ngừa thai dạng viên uống hàng ngày và một nửa còn lại thì không được uống.
  • Tiêm thuốc ngừa thai, vẫn đẻ "sòn sòn" Tiêm thuốc ngừa thai, vẫn đẻ "sòn sòn"
    Sư tử cái tên Pasha, sống tại công viên quốc gia sử tử và báo ở thành phố Harar, Zimbaque, mới lập một kỉ lục thế giới khi sinh hạ liền lúc được 8 chú sư tử con.