tiệc sinh nhật

  • Bài hát “Happy Birthday” là của ai? Bài hát “Happy Birthday” là của ai?
    Với nhiều người, bài hát chúc mừng sinh nhật "Happy Birthday" là một giai điệu rất quen thuộc và được cất lên hầu như mỗi lần tổ chức tiệc sinh nhật.
  • "Happy Birthday” chính thức trở thành bài hát miễn phí "Happy Birthday” chính thức trở thành bài hát miễn phí
    Tòa án tại Mỹ ngày (22/9) đã chính thức tuyên bố mọi bản quyền thuộc về bài hát chúc mừng sinh nhật "Happy Birthday" đều không có hiệu lực, tất cả mọi người đều có thể hát bài hát này trong mọi dịp sinh nhật hoặc các sự kiện thương mại.