trạm không gian quốc tế

  • Mỹ cảnh bảo khả năng mất ISS Mỹ cảnh bảo khả năng mất ISS
    Một quan chức Mỹ nhận định khả năng mất Trạm Không gian quốc tế (ISS) sẽ tăng đáng kể nếu Nga không thể phóng tàu vũ trụ để đưa người lên đó.