trang sức cổ nhất thế giới

  • Đồ trang sức cổ nhất thế giới Đồ trang sức cổ nhất thế giới
    Những mẩu trang sức cổ nhất do con người chế tạo đã được các nhà khoa học phát hiện ra. Chúng bao gồm 3 hạt ốc có niên đại 90.000 - 100.000 tuổi. Những hiện vật có hình hạt đậu này có các lỗ tương đương nhau để có thể xâu chuỗi tạo thành vòng cổ
  • Có gì bên trong con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới? Có gì bên trong con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới?
    Bắt đầu xây dựng từ năm 1994 và hoàn thành vào năm 2012, đập Tam Hiệp mang lại nhiều lợi ích kinh tế những cũng nhận nhiều chỉ trích về tác động cho môi trường xung quanh.