vùng Goldilocks

  • Thông tin về "Trái đất thứ hai" Thông tin về "Trái đất thứ hai"
    Các nhà thiên văn học đã phát hiện một hành tinh có nhiều điểm tương đồng với Trái đất. Hành tinh này có thể xoay quanh ngôi sao chủ của nó với khoảng cách tương đương từ Trái đất đến mặt trời.
  • Có những hành tinh "đáng sống" hơn Trái đất? Có những hành tinh "đáng sống" hơn Trái đất?
    Dù chưa đưa ra bằng chứng về dạng sống ngoài địa cầu nhưng nhóm chuyên gia tại Đại học Ohio tin rằng, họ sắp tìm thấy hành tinh phù hợp hơn trái đất để tồn tại sự sống ở những “hệ mặt trời sinh đôi”.