vùng Goldilocks

  • Chi 650 triệu USD tìm sự sống ngoài trái đất Chi 650 triệu USD tìm sự sống ngoài trái đất
    Các nhà khoa học Anh cho biết, họ sẽ chủ trì một chương trình trị giá 650 triệu USD nhằm tìm kiếm dấu hiệu hóa học của sự sống trên các hành tinh bay quanh quỹ đạo của những vì sao xa.