Sự sống có thể bắt đầu trên sao Kim

  •   3,86
  • 6.960

Một lý thuyết mới tuyên bố nếu điều kiện chỉ thay đổi chút ít, sự sống tươi tốt có thể tồn tại trên sao Kim, từ đó khiến Trái đất trở thành hành tinh chết.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự thay đổi trong tiến hóa nhỏ có thể thay đổi số phận của cả Trái đất và sao Kim. Đây là giả thuyết của các nhà khoa học trường Đại học Rice được công bố trên tạp chí Astrobiology tháng này. Quan điểm nói trên có thể khiến cho việc tìm kiếm người ngoài hành tinh hiệu quả hơn và viết lại các lý thuyết về "vùng Goldilocks".

Theo lý thuyết của các nhà khoa học Đại học Rice, thay đổi nhỏ trong tiến hóa có thể thay đổi số phận của cả Trái đất và sao Kim.
Theo lý thuyết của các nhà khoa học Đại học Rice, thay đổi nhỏ trong tiến hóa có thể thay đổi số phận của cả Trái đất và sao Kim.

Nhà khoa học Adrian Lenardic cho biết đến ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu chỉ quan sát sự sống từ chính hệ Mặt trời của chúng ta. Như vậy là quá giới hạn.

Lenardic và các đồng nghiệp cho rằng các hành tinh sống được có thể nằm ngoài vùng Goldilocks trong các hệ ngoài hệ Mặt trời. Nghĩa là các hành tinh xa hơn hoặc gần mặt trời của chúng hơn so với Trái đất đến mặt trời có thể vẫn tập hợp đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc sống.

Trong một thời gian dài, câu hỏi rằng liệu có nơi nào hình thành hệ Mặt trời như thế giới của chúng ta hay không. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể quan sát hệ Mặt trời và các hành tinh khác xung quanh các ngôi sao khác, nên chúng ta đặt ra câu hỏi đó như một câu hỏi khoa học.

Nếu chúng ta tìm ra được một hành tinh (trong một hệ mặt trời khác) nơi hành tinh tương tự sao Kim thật sự có dấu hiệu sự sống thì chúng ta sẽ biết những cái chúng ta thấy trong hệ Mặt trời không phải là phổ quát cho toàn vũ trụ.

Theo lý thuyết mới, các nhà nghiên cứu xác định rằng sự sống trên Trái đất không nhất thiết phải dựa trên khái niệm về vùng Goldilocks
Theo lý thuyết mới, các nhà nghiên cứu xác định rằng sự sống trên Trái đất không nhất thiết phải dựa trên khái niệm về vùng Goldilocks

Theo ý kiến mở rộng khái niệm về khu vực sinh sống được, các nhà nghiên cứu xác định rằng sự sống trên Trái đất không nhất thiết phải dựa trên khái niệm vùng Goldilocks. Nói rộng ra, một biến thể nhỏ có thể thay đổi vận mệnh của sao Kim, người hàng xóm gần nhất của Trái đất, ngăn việc nó trở thành một sa mạc bỏng cháy với một bầu không khí độc hại cho động vật trên cạn như hiện nay. Nói cách khác, quan điểm cho rằng sao Kim nằm ở vùng quá nóng, quá gần Mặt trời nên không thể có sự sống chưa chắc đúng.

Lenardic nói: "trên đường đời Trái đất, vào thời kỳ sơ khai của nó, khoảng 2-3 tỉ năm trước đây, có thể hành tinh xanh đã giống như một hành tinh xa lạ với chúng ta bây giờ. Vì vậy khi quan sát cách hành tinh khác chúng ta cần loại bỏ cái nhìn rằng phải tìm các hành tinh như Trái đất ngày nay thì mới là hành tinh có sự sống".

Nhà khoa học này cho rằng chúng ta không nên giới hạn trí tưởng tượng vì nó dẫn đến giả thuyết có thể thay thế những giả thuyết xưa nay chúng ta từng tin vào.

Vùng Goldilocks (Goldilocks zone) hay (Habitable zone - HZ) từ lâu đã được định nghĩa là vùng sống được. Đây là khu vực không gian xung quanh một ngôi sao mà trong đó có áp suất khí quyển vừa đủ, không quá nóng, không quá lạnh với các điều kiện thích hợp để có thể tạo được nước lỏng trên bề mặt, thoáng khí và sự sống có thể phát triển.
Cập nhật: 11/07/2016 Theo khampha
  • 3,86
  • 6.960

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook