vật liệu tàng hình

  • 6 siêu vật liệu có thể thay đổi thế giới 6 siêu vật liệu có thể thay đổi thế giới
    Graphene có thể là "siêu vật liệu" nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng ngoài graphene thì các nhà khoa học còn sáng tạo ra những vật liệu hết sức thú vị với tiềm năng sẽ thay đổi thế giới.