vật thể nguy hiểm nhất thế giới

  • Bí ẩn đằng sau vật thể nguy hiểm nhất thế giới Bí ẩn đằng sau vật thể nguy hiểm nhất thế giới
    Một khối chất phóng xạ rộng khoảng 3m xấu xí với bề mặt nhăn nheo, giống như vỏ cây và thủy tinh, đã được hình thành trong thảm họa Chernobyl vào tháng 4 năm 1986 được đặt tên là “trái tim chết chóc” – đây là vật thể nguy hiểm nhất thế giới.