vắc xin ung thư

  • Cuba chế tạo thành công vắc xin chống ung thư Cuba chế tạo thành công vắc xin chống ung thư
    Theo BBC, mới đây nữ bác sĩ Hizela Honsales, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu điều chế vắc xin chống ung thư của Cuba, thông báo rằng nước này đã chế tạo thành công và đăng ký loại vắc xin chống ung thư phổi. Đây là loại vắc xin chống ung thư đầu tiên trên thế giới.