vệ sinh cá nhân

  • WHO kêu gọi bác sĩ rửa tay thường xuyên WHO kêu gọi bác sĩ rửa tay thường xuyên
    Việc bội nhiễm khi nằm điều trị tại bệnh viện theo các chuyên gia của WHO trước hết là do không tuân thủ quy định về vệ sinh cá nhân của chính các nhân viên y tế. Đặc biệt các nhân viên y tế không chú ý đến việc rửa tay trước mỗi khi tiếp xúc với bệnh nhân.
  • Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn
    Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo: Để chủ động phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn, người dân và cộng đồng cần ăn thức ăn đã chín, uống nước đã đun sôi; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân.