view

  • Apple tự phát triển "Street View" 3D Apple tự phát triển "Street View" 3D
    Một hồ sơ đăng ký bản quyền của Apple vừa được công bố, thể hiện một giao diện quan sát ảo dựa trên hình ảnh toàn cảnh, tương tự ứng dụng "Street View" khá phổ biến từ Google Maps.