Sát thủ ong ký sinh ẩn trong nhộng ruồi 35 triệu năm

  •  
  • 708

Các nhà nghiên cứu tìm thấy ong bắp cày ký sinh trong hóa thạch nhộng ruồi 35 triệu năm ở Pháp, ví dụ hiếm của hóa thạch trong hóa thạch.

Ong bắp cày ký sinh
Ong bắp cày ký sinh trong nhộng ruồi.

Khi các nhà khoa học quét 55 nhộng ruồi triệu năm, họ phát hiện ong ký sinh trong cơ thể chúng.

Trong số 1510 con nhộng ruồi được tìm thấy ở một địa điểm tại Pháp, 55 con có ong bắp cày ký sinh.

Vài loài ong ký sinh của chúng phun trứng của chúng vào nhộng khi những con giòi biến đổi thành ruồi. Ong bắp cày nở bên trong nhộng ruồi và ăn ruồi non.

Các nhà khoa học xác định được 4 loại ong bắp cày mới trong số các hóa thạch.

Cập nhật: 04/09/2018 Theo VNE
  • 708

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook