Số Pi và nghệ thuật

  •  
  • 3.207

Ai học toán cũng biết tính toán đường tròn thì liên quan đến con số Pi với giá trị 3,14159… Giờ đây, lần đầu tiên số Pi được biến hình vào tác phẩm nghệ thuật.

Số Pi và nghệ thuật
Ảnh: thecreatorsproject.vice.com

Số Pi và nghệ thuật
Ảnh: badnima.com

Hai nhà thiết kế Cristian Ilies Vasile và Martin Krzywinski đã tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp hiển thị số Pi, chu vi đường tròn với đường kính của nó trong màu sắc nghệ thuật.

Đầu tiên là từ ý tưởng của Cristian Ilies Vasile muốn kết nối mỗi chữ số của Pi đến vị trí các phân đoạn số lượng tương ứng, tạo ra hình ảnh đẹp tương tự như loại đồ chơi Spirograph phổ biến trong những năm 1970. Martin Krzywinski thêm vào hình tượng mà Vasile nghĩ ra cách hiển thị các xác suất chuyển đổi cho mỗi chữ số trên hệ thập phân, để tạo ra một loạt các hình ảnh sử dụng từ 1.000 - 2.000 chữ số của Pi cho dữ liệu của họ.

Báo Daily Mai dẫn lời Krzywinski cho biết, nghệ thuật dựa trên các con số sẽ cho ra những tác phẩm nghệ thuật ngẫu nhiên, xinh đẹp. Krzywinski sẽ bán bản in các bức tranh này thông qua website của mình. Ông cũng sáng tạo một loạt các hình ảnh cho thấy “bong bóng” bên ngoài hình ảnh chính để biễu diễn nơi các chuỗi số đặc biệt xảy ra. Các bong bóng đó giúp đếm số lượng các liên kết một cách nhanh chóng, đặc biệt là khu vực mà các cặp chữ số xuất hiện thường xuyên. Ví dụ, có một bong bóng lớn trên phân khúc 9 do chuỗi trình tự 999999 tại thập phân 762.

Theo Thanh Niên
  • 3.207

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook