Sổ tay PC

  • Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu Chrome trên nhiều thiết bị Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu Chrome trên nhiều thiết bị
    Nếu bạn chuyển giữa các thiết bị hoặc máy tính khác nhau, hẳn bạn rất khó chịu khi dự liệu trình duyệt của mình bị khóa trong khi chuyển thiết bị.
  • Hướng dẫn sử dụng Google Assistant Tiếng Việt Hướng dẫn sử dụng Google Assistant Tiếng Việt
    Google Assistant đã chính thức hỗ trợ tiếng Việt nhưng do mới được triển khai tại thị trường nước ta nên cô trợ lí này vẫn chưa sở hữu đầy đủ các tính năng như các thị trường khác (ví dụ như khởi động Google Assistant bằng cách nói “OK Google” mà không cần nhấn phím Home).