Sông Amazon 11 triệu năm tuổi

  •  
  • 2.378

Sông Amazon bắt nguồn là một con sông xuyên lục địa khoảng 11 triệu năm trước, và bắt đầu có hình dáng ngày nay khoảng 2,4 triệu năm trước. Đây là những kết quả đáng chú ý nhất của một nghiên cứu về hai lỗ khoan gần miệng sông Amazon của Petrobras, công ty dầu quốc gia Braxin.

Một nhóm nghiên cứu của Học viện đa dạng sinh học và hệ thống sinh thái (IBED) thuộc Đại học Amsterdam, Đại học Liverpool và Petrobras đã sử dụng ghi chép biển mới để tái dựng lịch sử của sông Amazon.

 

Sông Amazon bắt nguồn là một con sông xuyên lục địa khoảng 11 triệu năm trước, và bắt đầu có hình dáng ngày nay khoảng 2,4 triệu năm trước. (Ảnh: iStockphoto)

Cho đến gần đây, Amazon Fan là một cột trầm tích dầy 10 kilomet vẫn chứng tỏ là trường hợp rất hóc búa, các nỗ lực khoan của các nhà khoa học ví dụ như Chương trình khoan biển, chỉ được một phần rất nhỏ. Khám phá gần đây của Petrobras đã vén lên màn bí mật, phân tích trầm tích và cổ sinh vật học đối với các mẫu vật từ hai lỗ khoan, một lỗ có độ sâu 4,5 km dưới đáy biển, đã đưa ra hiểu biết mới về lịch sử của sông Amazon và Amazon Fan.

Trước nghiên cứu này, tuổi đời thực sự của sông Amazon vẫn chưa được biết đến. Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong hiểu biết của chúng ta về địa lý học Nam Mỹ và sự tiến hóa của các sinh vật biển tại khu vực Amazon và vùng bờ biển Đại Tây Dương. Đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi một hệ sinh thái mới hình thành tạo nên yếu tố chia cắt địa lý.

Tầm quan trọng của trầm tích

Trầm tích gần khu vực sông chính thường chứa ghi chép liên tục về vật liệu trên mặt đất tích lũy trong lòng sông theo thời gian. Những ghi chép này cung cấp hiểu biết về khí hậu và địa lý lịch sử của khu vực. Thông tin phát hiện thấy lỗ khoan sâu 4,5 km này là một bước đột phá khoa học và nhấn mạnh giá trị của việc hợp tác giữa giới khoa học và công nghiệp.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Geology tháng 7 năm 2009.

G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 2.378

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook