Sự kết hợp giữa động vật có vú và côn trùng

  •   52
  • 2.709

Động vật có vú và côn trùng không thể kết hợp với nhau nhưng dưới con mắt của các nghệ sĩ, điều đó đã thực hiện được. Hãy xem các nghệ sĩ sáng tạo ra những loài mới này trông như thế nào đây?

 

Theo Bee.net
  • 52
  • 2.709