Sự tiến hóa của con người

  •  
  • 4.806

Đã có những bằng chứng khẳng định về sự tiến hóa của con người từ động vật có vú bậc thấp đến con người hiện đại.

Não người đang chứa đựng những bằng chứng về sự tiến hóa của chính mình. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí "Khoa học" của Mỹ số ra tháng 12/2005. Đây là công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Duke (Mỹ).

Trong công trình này, các nhà khoa học Mỹ cho biết sự tiến hóa của con người, từ động vật bậc thấp tới con người hiện đại phụ thuộc vào sự biến đổi rất năng động của gien PDYN.

Trong bộ não, gien này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều hòa nhận thức, ứng xử và trí nhớ.

Con người sở hữu một biến đổi rất đặc thù của gien PDYN và chính biến đổi gien này làm tăng số lượng gien PDYN trong não.

Cũng theo những nhà khoa học trên, phát hiện mới này đã giải đáp một phần những bí ẩn của cơ chế tiến hóa từ động vật bậc thấp tới con người hiện đại và sẽ mở đường cho việc nghiên cứu cách thức lựa chọn tự nhiên tác động đến sự tiến hóa của các gien khác ở người.

Theo VTV
  • 4.806