Tại sao ngáp lại lây?

  •   43
  • 1.731

Nếu bạn ngáp khi đọc thấy tiêu đề này thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Chỉ cần đọc hay nhìn thấy hình ảnh về ngáp là cũng đủ khiến bạn muốn ngoạc mồm ra ngáp mà chẳng hiểu vì sao. Đó cũng không phải là do não bạn cần oxy.

Một số giả thuyết cho rằng ngáp là một đầu mối xã hội (như cười) để trao đổi thông tin và tổ chức hành vi trong nhóm. Bằng cách truyền từ người này qua người khác một cách vô thức, cái ngáp có thể truyền đạt thông tin như "Tôi mệt", hay "Vở kịch này thật chán" qua một vòng tập thể. Một công cụ như thế có thể đã ra đời và trở nên hữu ích từ thời con người chưa có ngôn ngữ.

Nhưng khoa học có ủng hộ lý giải này? Một nghiên cứu năm 2005 đã chụp não người khi họ ngáp và nhận thấy một hoạt động não đặc biệt trong vùng liên quan tới sự bắt chước. Vì vậy nếu lần tới bạn bị ném một ánh nhìn khó chịu vì ngáp trong một cuộc họp, thì hãy giải thích rằng đó chỉ là một hình thức giao tiếp thời thượng cổ.

Ngáp
(Ảnh: VNN)

Theo Tintuconline.vietnamnet
  • 43
  • 1.731