Tàu chạy trên cạn lẫn dưới nước "made in Việt Nam"

  •  
  • 2.596

So với các loài tàu thủy truyền thống, tàu đệm khí có ưu điểm vừa chạy được trên cạn, vừa chạy được dưới nước. Tàu có thể phục vụ cho công tác cứu hộ, vận chuyển du lịch.

Theo VNE, youtube
  • 2.596

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook