Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ VII (7/2007

 • 217

Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ VII nhằm công bố những kết quả mới về nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy khoa học và công nghệ hạt nhân. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào 2 ngày 19 - 20 tháng 7 năm 2007 tại một thành phố ven biển miền Trung.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ VI đã được Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức thành công tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào 26 - 27/10/2005. Tham dự Hội nghị có 207 đại biểu đến từ 47 cơ quan (trong đó có đại biểu của Ban Khoa giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng, 11 Viện nghiên cứu, 13 trường đại học, 4 bệnh viện, 3 trung tâm, 3 Sở Khoa học và Công nghệ, 3 công ty và một số cơ quan báo chí, Đài truyền hình địa phương).

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ VII:

Thành phần tham gia Hội nghị: Các cán bộ khoa học làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan, một số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Triển lãm: Ban Tổ chức giành một gian triển lãm để các đơn vị và cá nhân trưng bày pano, hình ảnh, sách, báo giới thiệu về công nghệ, dịch vụ và sản phẩm ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Hình thức tổ chức:

 • (Ảnh: vaec.gov.vn)

  Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.
 • Hội nghị tại các tiểu ban: Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster)
 • Hội nghị kết hợp tổ chức gian triển lãm về ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Các lĩnh vực:

 • Vật lý hạt nhân (lý thuyết và thực nghiệm), lò phản ứng, máy gia tốc 
 • Công nghệ bức xạ 
 • Ứng dụng bức xạ và đồng vị bức xạ trong các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, y tế, sinh học, vật liệu, môi trường, địa chất, ...) 
 • Điện tử hạt nhân, thiết bị bức xạ, ghi đo hạt nhân 
 • Nhiên liệu, vật liệu hạt nhân, chất thải phóng xạ 
 • Kỹ thuật phân tích 
 • Đào tạo và phát triển nhân lực hạt nhân
 • An toàn bức xạ và hạt nhân, điện hạt nhân.

Proceeding Hội nghị:

 • Các báo cáo sẽ được phản biện, biên tập và in trong Tuyển tập báo cáo khoa học của Hội nghị do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành sau Hội nghị.
 • Chương trình Hội nghị và các báo cáo toàn văn sẽ được ghi vào CD và cung cấp cho đại biểu tại Hội nghị.
 • Một số báo cáo sẽ được chọn để đăng trong Tạp chí Nuclear Science and Technology (xuất bản bằng tiếng Anh) của Viện NLNTVN. Các tác giả cần đăng ký cho Ban biên tập Tạp chí Viện NLNTVN.

Các thời hạn:

 • 30/3/2007: Thời hạn cuối cùng nộp bản đăng ký tham gia Hội nghị và tóm tắt báo cáo (tóm tắt báo cáo dài không quá 200 từ, kèm theo từ khoá và được viết bằng cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt).
 • 15/5/2007: Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn (kèm theo đĩa mềm, CD hoặc gửi attach file theo email).
 • 15/5/2007: Thời hạn cuối cùng nộp bản đăng ký nội dung, hình thức và khối lượng trưng bày tại triển lãm.
 • 15/6/2007: Thời hạn cuối cùng thông báo cho tác giả Báo cáo được /không được chấp nhận và hình thức trình bày (oral hay poster) tại Hội nghị.

Download toàn văn Thông báo, Phiếu đăng ký tham gia Hội nghị, Hướng dẫn trình bày tóm tắt báo cáo.

Cập nhật: 12/12/2006 Theo Trang TT-KHCN, Sở KH & CN Đồng Nai
 • 217

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook