Thu sét trong hộp thuỷ tinh

  • 3,52
  • 1.849

Trong quá trình tạo ra "hoa sét" Lichtenberg, dòng điện đánh vào một loại vật liệu và bị giữ lại.

Video: Thu sét trong hộp thuỷ tinh

"Hoa sét" hay Lichtenberg figures được giáo sư vật lý học người Đức - Georg Lichtenberg khám phá ra vào năm 1777, khi bụi trong không khí bám trên một tấm tích điện, sẽ tạo thành những phổ điện hình cành cây.

Trong video, vật liệu cách điện (thuỷ tinh hoặc acrylic) được đặt dưới một thiết bị gọi là ống ca-tốt, ống này tạo ra dòng electron có tốc độ bằng 99% tốc độ ánh sáng. Để electron có thể phóng trong thuỷ tinh hoặc acrylic, những hạt mang điện phải được đưa vào vật liệu bằng quá trình bức xạ. Khi electron gặp phần tích điện trong vật liệu, phần này ngay lập tức dẫn điện, tạo ra mô hình thu nhỏ của sét.

Theo Science Alert, để làm mô hình trên, chúng ta có thể dùng bất kì vật liệu cách điện nào như thuỷ tinh, acrylic thậm chí cả trên da người.

Theo VnExpress
  • 3,52
  • 1.849

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook