Video: Kỹ sư chó

  •   32
  • 566

Con chó đã nghĩ ra cách để có thể di chuyển thoải mái với hai chân sau bị thương.

Xem video:

Theo Youtube
  • 32
  • 566

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook