Thủy điện biển tự động

  •   1,54
  • 1.006

Xuất phát từ ý tưởng chống sa mạc hóa vùng bờ, từ đó đã được tìm ra đáp án và cũng liên quan đến thành quả của ý tưởng.

Từ ý tưởng đó tôi đã nghiên cứu tìm ra thêm đáp án xây dựng cụm "thủy điện biển tự động" chạy bằng nước biển ngày đêm, không cần năng lượng nhiên liệu nào khắc, mà chỉ nước biển.

Nếu ý tưởng biến thành sự thuật , thì ta sẽ có được nhiều mực đích thiết thực:

1 - Nguồn thủy điện không hạn chế về điện.

2 - Chống sa mạc hóa vùng bờ biển .

3 - Nuôi trồng thủy sản qua nguồn nước thủy điện.

4 - Lấy tinh nuối từ nguồn nước thủy điện.

5 - Tôn tạo thêm cho bãi biển trở thành khu du lịch sinh thái.

Đây là đóng góp của đề tài nhằm mục đích ứng dụng, sử dụng cung cấp phát ra điện năng một cách ổn định, cho toàn bộ khu vực rộng lớn, đóng vai trò hàng đầu rất quan trọng cho công cuộc hiện đại hóa đất nước, mang lại nhiều kết quả kinh tế - xã hội.

Đỗ Trường Thi
  • 1,54
  • 1.006

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook