Vui lòng trả lời dùm tôi câu hỏi

  •  
  • 3.729

Anh/chị vui lòng trả lời dùm tôi những câu hỏi dưới đây, tôi xin chân thành cảm ơn!

- Tại sao không được uống rượu, bia hoặc kiêng ăn dầu mỡ trong thời gian dùng thuốc giun sán?

- Tại sao khi pha thuốc nhỏ mắt cloramphenicol lại phải đun nóng và chỉ pha nồng độ 0.4%, khi pha dung dịch kẽm sulfat có đun nóng không? Tại sao?

- Khi pha thuốc nhỏ mắt bạc nitrat thường dùng hệ đẳng trương gì? Có dùng được natriclorid không?

Hồ Thị Phượng Hằng ([email protected])
  • 3.729

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook