Thụy Điển giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

  •  
  • 544

Nâng cao sức đề kháng, khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, góp phần đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển thông qua tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững sinh kế cộng đồng là mục tiêu của dự án được triển khai tại Nam Định ngày 5/8.

Dự án do Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Điển (SIDA) hỗ trợ, Trường Đại học Stockholm, Trung tâm bảo tồn và phát triển cộng đồng (MCD), Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng... phối hợp thực hiện tại huyện Giao Thủy từ nay đến 30/9/2013.

Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng.
Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng. (Ảnh: Tintucvina)

Theo bà Nguyễn Thu Huệ, Giám đốc MCD Việt Nam, tới năm 2013, cộng đồng và các bên liên quan ở Nam Định được tăng cường kiến thức, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy phạm thực hành tốt quản lý tài nguyên biển và phát triển sinh kế lồng ghép biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu được xây dựng, áp dụng cho Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng, kết nối với xây dựng chính sách phát triển về quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam...

Trong gần 3 năm triển khai, dự án tập trung thực hiện các nhóm hoạt động như nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao kiến thức; quản lý tài nguyên vùng ven biển; phát triển sinh kế bền vững; xây dựng mạng lưới và tác động chính sách.

Dự án đặc biệt chú trọng việc phối hợp với chuyên gia Thụy Điển xây dựng khung đánh giá rủi ro hệ sinh thái; các lớp tập huấn về phương pháp đánh giá rủi ro; triển khai 6 chiến dịch nâng cao nhận thức cho 3.000-4.000 người trong Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng; tổ chức tham vấn kỹ thuật, đối thoại cộng đồng, hội thảo về quản lý tài nguyên lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu...

Đại học Stockholm cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện 1 luận án tiến sỹ chuyên sâu về điểm dự án tại Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng, 3 đợt học tập của nghiên cứu sinh đến Thụy Điển...

Theo Vietnamplus
  • 544

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook