Tìm ra cách tăng tốc máy tính đạt đến "tốc độ ánh sáng"

  •   52
  • 1.985

Theo tạp chí Phys.org, trong tương lai, điều này sẽ giúp tạo ra các thiết bị điện toán cực nhanh. Cụ thể là đối với các máy tính có tần số xung nhịp tương đương với dao động sóng ánh sáng.

Đưa electron lên tốc độ ánh sáng, giúp tăng tốc máy tính và các thiết bị điện tử khác trong tương lai.
Đưa electron lên tốc độ ánh sáng, giúp tăng tốc máy tính và các thiết bị điện tử khác trong tương lai.

Các nhà vật lý phát triển thử nghiệm với một tia laser cực nhanh, có khả năng tạo ra một trăm triệu xung ánh sáng mỗi giây. Thiết kế này cũng bao gồm các cấu trúc nano vàng phù hợp dành cho thao tác điện tử và các phép đo có độ chính xác cao.

Bằng cách sử dụng tia laser, người ta có thể chuyển đổi dòng điện qua dòng điện với tốc độ khoảng 600 atto giây (1 phần tỷ của 1 phần tỷ giây). Quá trình này xảy ra trên thang thời gian nhỏ hơn một nửa chu kỳ dao động điện trường của xung ánh sáng.

Các linh kiện điện tử hiện đại này dựa trên công nghệ bán dẫn silicon, có thể chuyển đổi trong vòng pico giây (1 phần nghìn tỷ của 1 giây). Các thiết bị di động hoạt động ở tần số theo thứ tự của gigahertz và một số bóng bán dẫn hoạt động ở tần số theo thứ tự terahertz (10Hz ở công suất thứ 12).

Kết quả của công trình khoa học cho phép con người hiểu được quá trình ánh sáng tương tác với môi trường ngưng tụ bên trong chất bán dẫn.

Dựa trên phương pháp điều khiển các electron, các nhà khoa học trong tương lai sẽ nghiên cứu chuyển electron trong các thiết bị quy mô lớn nhằm tăng tốc máy tính và các hệ thống điện tử hiện đại khác.

Cập nhật: 28/12/2019 Theo VTC News
  • 52
  • 1.985