Top 10 bức ảnh khoa học vũ trụ đẹp nhất 2007

  • 4,58
  • 3.242

 

Cập nhật: 28/12/2007 Ảnh: National Geographic
  • 4,58
  • 3.242

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook