Vầng hào quang trên bầu trời

  • 3,86
  • 1.923

Ánh sáng của mặt trời xuyên qua các đám mây hay ẩn hiện trong làn mưa tạo nên những vầng hào quang lung linh huyền ảo trên bầu trời.

Cập nhật: 07/11/2007 Ảnh: LiveScience, Space
  • 3,833333333333336
  • 1.923

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook