Vì sao chất thải của chim có màu trắng?

  •  
  • 1.175

Tại sao phân chim có màu trắng? Bởi vì chúng ăn chocolate trắng? Không chính xác!

Axit uric chính là phần màu trắng trong chất thải của chim
Axit uric chính là phần màu trắng trong chất thải của chim.

Trên thực tế, phần màu trắng trong chất thải của chim không phải là phân chim. Phần màu nâu hoặc xanh lục nằm ở giữa phần màu trắng mới thực sự là phân của chúng. Khó hiểu đúng không?

Ở người, thận lọc các chất thải nitơ như urê từ máu và bài tiết nó dưới dạng nước tiểu lỏng.

Tuy nhiên, thận ở chim không tạo ra nước tiểu lỏng. Thay vào đó, chúng bài tiết chất thải nitơ dưới dạng axit uric. Axit uric chính là phần màu trắng trong chất thải của chim.

Bên cạnh đó, con người có hai đường để đưa chất thải ra ngoài. Một để loại bỏ nước tiểu do thận thải ra (đường tiểu). Đường còn lại để loại bỏ phân do ruột thải ra.

Nhưng chim chỉ có một đường thải duy nhất gọi là lỗ huyệt (cloaca). phân từ ruột (màu xanh hoặc nâu) và axit uric từ thận (màu trắng) được thải ra cùng một lúc, kết quả là tạo ra hỗn hợp chất thải màu trắng pha lẫn xanh, nâu.

Cập nhật: 06/07/2019 Theo VNE
  • 1.175

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook