Vị trí và cường độ của cơ bão số 3

  •  
  • 581

Vị trí và cường độ của cơ bão số 3

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 5:30 chiều, ngày 29/07/2011

Vị trí và cường độ của cơ bão số 3
Vị trí tâm bão chiều 29/7.

Trung tâm Dự báo KTTV TW
  • 581

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook