Video: Bạch tuộc bắt cua

  • 2,52
  • 1.998

Loài bạch tuộc xanh mai phục, giả dạng cỏ biển hoặc tấn công trực diện để bắt cua, loại thức ăn mà chúng ưa thích.

Theo VNE, Youtube
  • 2,52
  • 1.998

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook