Lửng mật - "thiên tài" vượt ngục đỉnh nhất thế giới

  •   4,34
  • 2.608

Lửng mật Stoffle "làm khó" những người trông coi khi tìm mọi cách như mở cổng, trèo cây và tận dụng những thứ sẵn có để trốn khỏi chuồng.

Cập nhật: 27/07/2020 Theo VnExpress
  • 4,34
  • 2.608

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook