Video: Cần câu độc đáo của cá vây chân

  • 609

Những con cá vây chân không thể đuổi theo những con cá, song chúng có cách để con mồi tới gần.

Cập nhật: 29/04/2013 Theo VNE, Youtube
  • 609

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook