Video: Chọn lọc tự nhiên là gì?

  •  
  • 1.237

Chọn lọc tự nhiên là một quá trình chuyển đổi từ từ mà trong đó một đặc tính sinh học trở nên nhiều hoặc ít phổ biến trong quần thể dân số như là một chức năng của ảnh hưởng của các đặc điểm di truyền dựa trên sự thành công sinh sản khác nhau của các sinh vật khi tương tác với môi trường.

>>> Sự chọn lọc tự nhiên của loài bướm

Theo 10IFsOfficialSubTeam/youtube/Wiki
  • 1.237

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook