Video: Con chim ngốc không biết nhân thế

  •   22
  • 1.509

Trong cuộc sống, chúng ta thường rơi vào tình trạng lúng túng khi không hiểu hoàn cảnh của người khác, để tránh tình trạng này, chúng ta phải biết quan sát và lắng nghe, bởi lẽ có hiểu được người, bạn mới nhận được sự tôn trọng.

Xem video:

Theo Youtube
  • 22
  • 1.509

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook