Video: Cái giá của sự trung thực

  •  
  • 1.345

Chúng ta không thể kêu gọi thanh niên trung thực khi xã hội đầy rẫy sự giả dối, tham ô, tham nhũng, lừa gạt. Mỗi người hãy là tâm gương sáng về lòng trung thực để dạy bảo con cái của mình.

Xem video:


 

Theo Youtube
  • 1.345

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook