Video: Công trình vĩ đại Vegas của Singapore

  • 1.136

Cùng tìm hiểu xem công trình Vegas - khu Maria Bay Sands của Singapore được xây dựng như thế nào nhé!

Cập nhật: 30/12/2013 Theo Youtube
  • 1.136

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook