Video: Hành trình vượt biển của tắc kè

  • 593

Khi một khúc gỗ dạt vào bờ biển trên đảo, những quả trứng trong đó nở thành tắc kè. Ngay sau khi ra khỏi khúc gỗ, bầy tắc kè bắt đầu chinh phục miền đất mới.

Cập nhật: 12/04/2013 Theo VNE, youtube
  • 593

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook