Video: Mô hình ruộng nổi giúp nông dân đối phó lũ lụt

  •  
  • 395
Cập nhật: 30/10/2021 Theo VNE
  • 395

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook